Mệt mỏi hằng ngày đều tan biến trong chuyến du lịch của Dfurni 2020, mở đầu là màn dancing đỉnh cao của tập thể.

2020 teambuilding pool party 147
2020 teambuilding pool party 148
Các đội bắt đầu tự do sáng tạo, khởi động màn đua ghế nảy lửa
2020 teambuilding pool party 134

2020 teambuilding pool party 135

2020 teambuilding pool party 138

2020 teambuilding pool party 139
2020 teambuilding pool party 149
2020 teambuilding pool party 124
2020 teambuilding pool party 119

2020 teambuilding pool party 145

2020 teambuilding pool party 143
Hoạt động Pool party chính thức bắt đầu với tinh thần teamwork cùng bảo vệ bóng
2020 teambuilding pool party 112
2020 teambuilding pool party 20

2020 teambuilding pool party 25
2020 teambuilding pool party 113
2020 teambuilding pool party 23

2020 teambuilding pool party 71

2020 teambuilding pool party 85

2020 teambuilding pool party 87Kết thúc chuyến team building đầy ý nghĩa về con người, đồng đội, khả năng gắn kết