Tập đoàn quốc tế TORAY (Toray Industries Inc.) là một doanh nghiệp Nhật Bản được thành lập vào năm 1926 và bắt đầu đi vào quỹ đạo kinh doanh quốc tế từ năm 1989. TORAY sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đa dạng từ các loại sợi Carbon dùng trong ngành hàng không, vải, quần áo, công nghệ, điện tử, hệ thống/ thiết bị xử lý nước, hàng hóa tiêu dùng, nhựa, hóa chất tổng hợp đến vật liệu công nghiệp. Với hơn 90 năm kinh nghiệm, tập đoàn đã khẳng định được vị trí trên thị trường toàn cầu với các chi nhánh nội địa và quốc tế.

Dưới đây là một số hình sản phẩm mang thương hiệu của O’FURNI trong dự án TORAY VIỆT NAM

z3190904359763 8baed08e60e5423135a490bbddc02086

toray 1

toray 2

toray 3

toray 4

toray 5

toray 6

toray 7

toray 8

toray 9

toray 10