Danh Khôi là công ty BĐS lớn & có uy tín trên thị trường với nhiều dự án & môi giới BDS, Danh Khôi đã chọn DFURNI là đơn vị cung cấp ghế văn phòng cho mình trong thời gian vừa qua

2012 Danh Khoi 62012 Danh Khoi 12012 Danh Khoi 5 IMG 9485IMG 9486