D’FURNI luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của nhân viên để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng đặt mục tiêu xây dựng một văn hóa làm việc hiệu quả và trách nhiệm.
Một phần trong các hoạt động để đạt được mục tiêu này là D’FURNI đã tổ chức buổi training về Ma trận Eisenhower – một công cụ quản lý thời gian hiệu quả dựa trên tính chất công việc.

Chúng tôi hy vọng rằng việc áp dụng Ma trận Eisenhower vào công việc hàng ngày của nhân viên sẽ giúp tăng cường năng suất làm việc và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.


Kết quả của buổi đào tạo văn hóa quản lý thời gian hiệu quả