MÔ TẢ CÔNG VIỆC : Nhân viên kinh doanh xuất khẩu   

1. Mục đích:

–  Duy trì, phát triển khách hàng xuất khẩu và triển khai các hoạt động kinh doanh kênh xuất khẩu.

2. Thách thức trong công việc:

– Khách hàng nhiều hợp đồng, chia nhiều giai đoạn, cần kiểm soát chính xác tiến độ, số liệu phải thu.

3. Các mối quan hệ trong công việc

BÊN TRONG TÍNH CHẤT / MỤC ĐÍCH
Trực tiếp:

– Kinh doanh đại lý

–  Showroom

– Kênh online, MT (modern trade)

– Phòng Mua hàng

– BP điều vận – P. DVKH

– BP Sale ad – Chăm sóc KH– P.DVKH

Gián tiếp

– Các phòng/bộ phận liên quan khác

– Phối hợp với các bộ phận kinh doanh khác (đại lý, showroom, kênh online, kênh MT) để triển khai các hoạt động bán hàng.

– Phối hợp với phòng Mua hàng báo giá hàng hóa cho dự án

– Phối hợp với Phòng Kế toán đối chiếu đặt cọc, phải thu khách hàng, doanh số, hoa hồng, xuất hóa đơn GTGT, …

– Phối hợp với BP Sale admin, Chăm sóc KH để cập nhật thông tin khách hàng, tạo đơn hàng, theo dõi giao hàng, bảo hành, tri ân khách hàng…

BÊN NGOÀI TÍNH CHẤT / MỤC ĐÍCH
– Khách hàng

 

– Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng về hàng hóa.

– Chăm sóc , duy trì mối quan hệ với khách hàng.

– Đối chiếu phải thu với khách hàng và thúc giục thu hồi.

 

4. Nhiệm vụ chính:

TT

NHIỆM VỤ CHÍNH Tần suất thực hiện

% thời gian

1.      Lập kế hoạch hoạt động hàng năm của phòng:

–     Tham gia đóng góp các ý kiến cho Trưởng BP về kế hoạch hoạt động năm của phòng, đặc biệt là xây dựng chính sách hoa hồng, chính sách kinh doanh cho khách hàng, chương trình tiếp thị, chỉ tiêu tài chính (doanh thu, công nợ, chi phí (tiếp khách, công tác phí, chiết khấu cho KH)

Hàng năm 5%
2.      Thực thi chính sách khách hàng:

–     Tham gia đóng góp ý kiến cho Trưởng phòng xây dựng chính sách khách hàng hàng năm

–     Cung cấp thông tin về thị trường, đối thủ và đề xuất ý kiến cho Trưởng BP

–     Thực thi chiến thuât và báo cáo kết quả cho Trưởng BP

Hàng ngày 20%
3.      Bán hàng

–     Tư vấn và kịp thời cung cấp cho khách hàng các yêu cầu về sản phẩm (báo giá, mô tả sản phẩm (kích thước, màu sắc, chất liệu…), hình ảnh, số lượng tồn kho…)

–     Trực tiếp tiếp nhận thông tin đơn hàng, xử lý đơn hàng -> xuất trực tiếp từ kho hoặc đặt hàng chờ về

–     Giám sát thực hiện đơn hàng của các bộ phận liên quan (sale admin, kho, vận chuyển)

–     Quản lý thông tin phải thu nợ với khách hàng và đối chiếu định kỳ hàng tháng với khách hàng, phòng Kế toán.

–     Phối hợp với khách hàng hỗ trợ quyết toán dự án (cung cấp các chứng từ cần thiết, giải trình,,,,)

Hàng ngày 30%
4.      Chăm sóc khách hàng

–     Tìm kiêm khách hàng mới dựa trên kế hoạch đối tượng khách hàng tiềm năng, yêu cầu tiếp cận…

–     Duy trì và tăng cường mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ, đặc biệt là khách hàng VIP

–     Phân loại và đánh giá khách hàng (năng lực bán hàng, thanh toán, cung ứng..) để đề xuất cho Trưởng phòng kế hoạch phát triển hoặc cắt giảm, tập trung chăm sóc

Hàng tháng 20%
5.      Quy trình nghiệp vụ

–     Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, chỉnh sửa các chính sách hoa hồng, quy trình bán hàng, tài liệu đào tạo bán hàng…

Hàng tháng 5%

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Học vấn

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, thiết kế nội thất, kiến trúc, ngoại thương,

Kinh nghiệm

– 01 năm trở lên

– Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết tốt, thành thạo, trong đó ưu tiên khả năng viết tiếng Anh thương mại.

Kiến thức

– Kiến thức về sản phẩm, ngành nội thất, công nghệ sản xuất nội thất

– Kiến thức về đối thủ cạnh tranh

– Kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội

Kỹ năng mềm

– Giao tiếp

– Giải quyết vấn đề

– Lập kế hoạch

– Ra quyết định

– Đàm phán thuyết phục

– Quản lý dữ liệu

– Sử dụng Excel

– Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Phẩm chất thái độ

– Đam mê kinh doanh

– Hòa đồng, vui vẻ, tư duy tích cực, nhiệt tình

– Kiên trì, chịu được áp lực

 

  • Nếu bạn quan tâm tới các vị trí tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi:
    ? recruit@dfurni.com (Tiêu đề theo mẫu: VD: Nhân viên (vị trí) – Nguyễn Văn A))
    ? Điện thoại: 1900 636 884 bấm phím 521