NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VÀ BẢO TRÌ

TÊN VỊ TRÍ: Nhân viên hành chính và bảo trì CẤP BẬC: Nhân viên
PHÒNG: Hành chính nhân sự NƠI LÀM VIỆC: TP HCM
TRỰC TIẾP BÁO CÁO: Quản lý phòng hành chính nhân sự
MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:

–  Triển khai các công việc hành chính, thủ tục pháp lý, hoạt động nội bộ của công ty và hỗ trợ yêu cầu có liên quan của các phòng ban

–  Triển khai các công việc liên quan đến nhân sự theo phân công của trưởng phòng
– Hỗ trợ bảo trì hệ thống, máy móc, thiết bị và quản lý tài sản công ty

 

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÔNG VIỆC: 1 nhân sự đảm nhiệm nhiều công việc và có khối lượng gia tăng khi quy mô nhân sự tăng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1/ Chuyên môn
 • Lập kế hoạch hoạt động hàng năm của phòng Hành chính nhân sự
  Tham gia tập hợp và cung cấp các số liệu hỗ trợ Trưởng phòng lập kế hoạch công việc và chi phí liên quan đến hoạt động hành chính, pháp lý, mua sắm tài sản…
 • Quản lý tài sản công ty
  Mua sắm hoặc sửa chữa, các tài sản theo đề nghị của các phòng banTheo dõi danh mục, hiện trạng của các tài sản (ngoại trừ thiết bị công nghệ thông tin) và định kỳ kiểm kê hàng năm
 • Triển khai các hoat động hành chính, sinh hoạt nội bộ của công ty
  Thiết lập danh sách nhà cung cấp, đối tác hợp tác có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thường xuyên sử dụng.
  Lựa chọn, mua sắm các hàng hóa, dịch vụ theo đề nghị của công ty và các phòng ban.
  Tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt nội bộ cúa công ty (tập trung hỗ trợ hậu cần và nhân sự).
 • Triển khai các hoạt động liên quan đến pháp lý của doanh nghiệp (thành lập mới/thay đổi thông tin các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, giấy phép các loại, quản lý con dấu, hồ sơ giấy tờ pháp lý…)
 • Triển khai các hoạt động liên quan đến bảo trì của công ty
  –  Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tài sản, máy móc:+ Nhận thông tin sửa chữa từ các bộ phận+ Lên phương án sửa chữa (tự sửa chữa hoặc thuê dịch vụ ngoài)+ Theo dõi quá trình sửa chữa+ Lập biên bản nghiệm thu sửa chữa+ Bàn giao cho bộ phận sử dụng sau khi sửa chữa xong, cập nhật hồ sơ bảo trì gồm sổ theo dõi sửa chữa, phiếu lý lịch máy.–  Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc.+ Nhận thông tin lặp đặt từ các bộ phận liên quan.-  Theo dõi quá trình lặp đặt.

  + Nghiệm thu việc lắp đặt.

  + Giao cho bổ phận sử dụng (ký vào biên bản nghiệm thu).

 • Triển khai các công việc liên quan đến nhân sự theo phân công của trưởng phòngĐào tạo: thu thập nhu cầu và tổ chức các khóa đào tạo theo phân công của trưởng phòng
2/ Kỹ năng
 • Khả năng thích ứng – Adaptability
 • Khả năng tổ chức – Organization
 • Khả năng chủ động dự đoán nhu cầu – Anticipation of needs
 • Kỹ năng giao tiếp – Communication
 • Làm việc nhóm – Team player
 • Kỹ năng máy tính/kỹ thuật – Technical skill
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định độc lập – Judgment

 

THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ

Vui lòng điền thông tin đầy đủ theo form này https://forms.gle/rkLhc53sbiP9Vpjp9

Hoặc:

– Email: recruit@dfurni.com  (Tiêu đề email: Vị trí tuyển – Họ tên)

– Nhận hồ sơ trực tiếp:
Điện thoại: Ms Thảo 0903 0608 23
Công ty DFURNI – 355 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM