Trong năm 2023, doanh thu khách hàng nhà thầu của D’FURNI tụt giảm không nhiều. Chúng tôi đã luôn đứng sau lưng tương trợ cho từng dự án. Bước vào năm 2024, những giải pháp nội thất rời mới, mở toang cánh cửa xuất khẩu dự án toàn cầu. D’FURNI luôn kiên định với mô hình kinh doanh, cùng các đối tác tìm CƠ HỘI trong NGUY KHÓ.

Thành công của D’FURNI không chỉ đến từ khả năng tìm kiếm cơ hội trong khó khăn mà còn từ sự tận tâm và cam kết cung cấp giải pháp tổng thể nội thất rời chất lượng cao cho các dự án toàn cầu. Với hơn 19 năm kinh nghiệm, chúng tôi ưu tiên chất lượng, sự đổi mới và dịch vụ chu đáo. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng và đối tác quốc tế.

Chúng tôi mời bạn xem video giới thiệu D’FURNI dưới đây:

In 2023, D’FURNI experienced a slight decline in revenue from our contractor customers. However, we remained steadfast in our business model and provided continuous support to each project. As we enter 2024, we are introducing new global contract and commercial furniture solutions and expanding our global project export market. D’FURNI is committed to finding opportunities amidst challenges.

D’FURNI’s success stems not only from its ability to find opportunities in difficulties but also from its dedication and commitment to providing high-quality contract and commercial furniture solutions for global projects. With over 19 years of experience, we prioritize quality, innovation, and attentive service. Our team of experts is always ready to meet the demanding requirements of our customers and international partners.

We invite you to watch our company introduction video at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=b0C8KS51R3E