Để cho ra đời một sản phẩm đẹp chuẩn cho thị trường trong nước và xuất khẩu, D’FURNI nhận thức rõ ràng việc cần phát triển đội ngũ R&D thật mạnh mẽ. Chính vì vậy, D’FURNI bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Dung – Giám Đốc Phòng Cung Ứng sẽ giữ vai trò quản lý đội Nghiên cứu & phát triển sản phẩm tại nhà máy D’FURNI. Trong quá trình gần 7 năm công tác, bà Dung Vũ là một cán bộ năng nổ, luôn đi đầu trong các phong trào nghiên cứu sản phẩm, đóng góp lớn vào quá trình tiến lên xuất khẩu global của công ty. Bà Dung Vũ là tấm gương sáng cho các cán bộ nhân viên về sự tận tụy cống hiến, quyết liệt cho công việc, hết mình trong việc phát triển D’FURNI.

Bên cạnh đó là việc bổ nhiệm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ R&D bao gồm ông: Lê Thường (Trưởng nhóm), các thành viên khác ông Lâm Võ, ông Hoàng Anh và ông Quốc Toản.