Đại dịch covid đã làm ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp & chắc chắn nhân viên trong các doanh nghiệp cũng không thể tránh khỏi.

DFURNI cũng đã tham gia vào phong trào phòng chống covid, hướng dẫn nhân viên trong công ty nâng cao cảnh giác để tránh bị lây nhiễm & cũng cùng bảo vệ công động, gia đình bằng những hành động hết sức thiết thực, vui tươi giúp nhân viên dễ thấu hiểu & cùng hành động. Các hoạt động này được cơ quan địa phương kiểm tra & đánh giá rất cao biện pháp truyền thông đến từng người, từng nhà.

Sau đây là hình ảnh các hoạt động nhằm lan tỏa ứng xử cộng đồng mùa covid.

IMG 3109

Mỗi nhân viên được trang bị 1 chai nước thủy tinh riêng, có tên từng người. Không sử dụng chung.


200911 Go Live ERP 24

truyền thông gìn giữ sức khỏe thông qua các bài tập thể dục buổi sáng, các điệu nhảy nổi tiếng, dễ tập về vệ sinh như Ghen Covy

Binh nuoc rieng DFURNI200911 Go Live ERP 4

Cùng thưởng thức điệu nhảy Ghen CoVy của DFURNI