Năm 2020 là năm đánh dấu nền kinh tế tuột dốc do ảnh hưởng của đại dịch covid & hội chợ kích cầu là sự nỗ lực của Sở Công Thương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các gian hàng được tài trợ miễn phí để các doanh nghiệp giới thiệu & bán hàng.