Propzy là công ty dịch vụ bất động sản với hơn 30 trung tâm giao dịch trực tiếp, hoạt động trên nền tảng công nghệ. Thành lập năm 2015, đến nay Propzy đã phát triển & đến giai đoạn tăng trưởng quy mô hoạt động của mình.

Với dự án đổi mới & gia tăng diện tích cho khối văn phòng, STS là nhà thầu thi công được chọn đã đưa nội thất của các thương hiệu O’FURNI & HOME’FURNI vào không gian làm việc, góp phần gia tăng sự sống động, sáng tạo, đẹp mắt & phong phú màu sắc tươi trẻ năng động, phù hợp văn hóa của Propzy.