Bằng cách tạo ra không gian làm việc linh hoạt với tinh thần doanh nhân độc đáo, SpaceS. giúp bạn tư duy, sáng tạo và cộng tác một cách hiệu quả nhất. D’FURNI hân hạnh trở thành đối tác mang đến giải pháp nội thất văn phòng làm việc hiện đại, tối ưu hóa không gian và thúc đẩy sự sáng tạo.