Công ty MELON không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là một cộng đồng đam mê tạo ra những giải pháp độc đáo và đột phá. Với sứ mệnh làm thay đổi cách thức thế giới hoạt động thông qua công nghệ, Công ty MELON tập trung vào việc phát triển sản phẩm và dịch vụ tối ưu, mang lại giá trị thực sự cho khách hàng và cộng đồng.

D’FURNI mang lại giải pháp tân trang văn phòng Công ty MELON với các mẫu mã nội thất đa dạng