The Sentry là một nhà phát triển cộng đồng với sứ mệnh không ngừng là xây dựng một cộng đồng độc quyền gồm những người sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút những tài năng trẻ từ lực lượng lao động Việt Nam.

D’FURNI mang lại giải pháp tân trang văn phòng The Sentry với các mẫu mã nội thất đa dạng.