SUCAFINA là một trong những tổ chức thương mại hàng đầu trên thế giới và cung cấp cà phê từ hầu hết các nước sản xuất. Thế mạnh của SUCAFINA là chuyên môn về cà phê và cam kết với khách hàng. Các thương nhân của chúng tôi trên khắp thế giới cung cấp cà phê, hiểu thị trường và đưa ra quyết định để mang lại sự kết hợp tốt nhất giữa chất lượng và giá cả cho khách hàng của SUCAFINA. SUCAFINA tích cực tìm kiếm và quảng bá nhân tài, đồng thời tương tác với những người mua và nhà cung cấp cà phê ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng.

Dưới đây là một số hình sản phẩm mang thương hiệu của O’FURNI trong dự án SUCAFINA VIỆT NAM