Kim-chon House – một không gian tách thành các lớp khác nhau với một vật liệu đồng nhất bên trong và bên ngoài, làm mờ đi các ranh giới. Chỉ có chủ thể và khí quyển xung quanh chủ thể xác định tính chất của không gian theo mục đích sử dụng và từng hoạt động đang diễn ra.

D’FURNI mang lại giải pháp tân trang Kim-chon House với các mẫu mã nội thất đa dạng.