Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thị trường về nhà thầu façade nhôm kính có năng lực thi công chuyên nghiệp và nền tảng chuyên môn vững vàng để thực hiện những dự án kỹ thuật cao, Công ty Cổ phần BM WINDOWS được thành lập vào ngày 19/07/2016. Sau thời gian trau dồi kinh nghiệm qua hàng trăm các dự án, thương hiệu và uy tín BM WINDOWS đã được thị trường công nhận.

Đến nay, BM WINDOWS hướng đến tầm nhìn BENCHMARK – Trở thành Công ty định hình kỹ nghệ và giải pháp mặt dựng nhôm kính hàng đầu Việt Nam và khu vực. Bằng năng lực và tâm huyết của mình, BM WINDOWS mong muốn chuyển hóa những điều tốt nhất, tiên tiến nhất trên thế giới vào thực tế phát triển công trình, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của xây dựng hiện đại.

Dưới đây là một số hình sản phẩm mang thương hiệu của O’FURNI và MANAGER tại Dự án BM Windows – Newtecons