Danh Khôi là công ty BĐS lớn & có uy tín trên thị trường với nhiều dự án & môi giới BDS, Danh Khôi đã chọn DFURNI là đơn vị cung cấp ghế văn phòng cho mình trong thời gian vừa qua