Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM là nhằm xây dựng nhằm phát huy truyền thống đào tạo các thế hệ Tăng, Ni tài cho Phật giáo Việt Nam, đáp ứng các nhu cầu Phật sự, giải quyết các vấn nạn của thời đại. Hằng trăm sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã du học nhiều nước, tốt nghiệp Thạc sĩ, Phó tiến sĩ và Tiến sĩ của nhiều Khoa và chuyên ngành khác nhau.

D’FURNI mang lại giải pháp tân trang học viện Phật giáo với các mẫu mã nội thất đa dạng.