Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thị trường về nhà thầu façade nhôm kính có năng lực thi công chuyên nghiệp và nền tảng chuyên môn vững vàng để thực hiện những dự án kỹ thuật cao, Công ty Cổ phần BM WINDOWS được thành lập vào ngày 19/07/2016. Sau thời gian trau dồi kinh nghiệm qua hàng trăm các dự án, thương hiệu và uy tín BM WINDOWS đã được thị trường công nhận.

Đến nay, BM WINDOWS hướng đến tầm nhìn BENCHMARK – Trở thành Công ty định hình kỹ nghệ và giải pháp mặt dựng nhôm kính hàng đầu Việt Nam và khu vực. Bằng năng lực và tâm huyết của mình, BM WINDOWS mong muốn chuyển hóa những điều tốt nhất, tiên tiến nhất trên thế giới vào thực tế phát triển công trình, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của xây dựng hiện đại.

Dưới đây là một số hình sản phẩm mang thương hiệu của O’FURNI và MANAGER tại Dự án BM Windows – Newtecons

z3035521886018 e58eda90198a1ebb177a5e177da2bf4b

z3035521974714 ab5142501950ceabe9aa1ae6d97b443c

z3035631569106 e83635405212a10b21ea6e423efad837

z3045593622104 01b8775978c5b193adc4fd262bd113a6

z3045594057983 ca1998d02df9b54254a549209fac271c

z3045594270968 39a7b34b11d532c4524581872aa03b37