Công Ty TNHH Công Nghiệp Cheng Ho Steel thành lập năm 2005, ngành nghề kinh doanh chính là thi công xây dựng nhà tiền chế, sản xuất gia công lắp đặt dàn giáo, kết cấu khung kèo thép và các sản phẩm từ sắt thép khác.

Dưới đây là một số hình ảnh tại văn phòng của Cheng Ho Steel cùng với sản phẩm mang thương hiệu MANAGER.

1e716c710f54fb0aa245

f80bb709d42c2072793d 1

z2566591308850 b2378ab5c4be591f3fb3e7d811a0561f

e05ee75d847870262969