Home Hoạt động công ty Tuyển dụng

D'FURNI

Tuyển dụng

Nhân viên kiểm soát chất lượng (đang tuyển)

alt

kiểm tra hàng hóa, nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn theo quy định tại kho hàng của công ty.

 

Nhân viên quản trị website - SEO-11/2017(Đang tuyển)


- Lập kế hoạch và triển khai các công việc quản trị và SEO cho website

- Lập kế hoạch chỉnh sửa, phát triển website hiện tại hoặc xây dựng website mới (nếu có phát sinh) .....
 

Thủ kho--01/2018(Đang tuyển)


- Ký duyệt các chứng từ nhập/xuất hàng & vật tư
- Đối chiếu số liệu, lập báo cáo xuất/ nhập/tồn kho theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cán bộ quản lý....

 

Nhân viên bán hàng-01/2018(đang tuyển)

thủ kho

 Thực hiện chức năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và các hoạt động hỗ trợ Cấp quản lý quản trị cửa hang.

 

Nhân viên kinh doanh-01/2018(Đang tuyển)

thủ kho

 Thực hiện công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng  và thực thi các chính sách bán hàng của Công ty

 

Lượt truy cập: 724810
-->